Polski Psycholog w Norfolk

Subtitle

Terapia rodzin


Terapia rodzinna to forma terapii psychologicznej, której celem jest rozwiązanie problemów i konfliktów w rodzinie oraz odbudowa więzi między jej członkami. Polega na odnalezieniu źródła kryzysu oraz sposobów na jego pokonanie, czemu służyć ma cykl spotkań, w których uczestniczą rodzice, dzieci i terapeuta.


Terapia rodzinna wskazana jest w sytuacjach, gdy relacje między domownikami są zaburzone, to znaczy często dochodzi między nimi do kłótni i konfliktów mają trudności z rozpoznaniem swoich potrzeb, nie czują ze sobą więzi, brakuje im bliskości, zrozumienia, wsparcia. Może być także pomocna w wówczas, gdy rodzina przeżywa kryzys 
spowodowany jakimś przytłaczającym, traumatycznym wydarzeniem, np. śmiercią któregoś z jej członków, utratą pracy, separacją, rozwodem, zmianą otoczenia itp.

Terapia rodzinna polega na rozmowie członków rodziny z terapeutą o trudnościach we wzajemnych relacjach. Opiera się na założeniu, że rodzina jest jak system naczyń połączonych – kiedy jeden z domowników ma problemy, odbijają się one negatywnie na jego najbliższych, a to z kolei przyczynia się to powstawania nieporozumień i konfliktów. Celem terapii rodzinnej jest pokonanie trudności poprzez wskazanie źródeł konfliktu, nazwanie ich oraz wspólną pracę nad ich rozwiązaniem.


Najczęściej rodziny zgłaszają się na terapię w następujących przypadkach:


 • kiedy jedno z rodziców przejawia problemy natury emocjonalnej, osobowościowej, które rzutują na pozostałych domowników powodując u nich psychiczne cierpienie. Może to być na przykład uzależnienie matki lub ojca od alkoholu, narkotyków, hazardu, zaburzenia osobowości, nieumiejętność radzenia sobie ze stresem, emocjami itd.;
 • kiedy członkowie rodziny nie umieją się porozumieć nawet w prostych sprawach albo nie przejawiają w ogóle ochoty do wzajemnych kontaktów;
 • kiedy napięte relacje między rodzicami, np. ciągłe kłótnie, źle odbijają się na dzieciach, przez co zaczynają one sprawiać problemy wychowawcze;
 • kiedy rodzice podejrzewają, że coś złego dzieje się z dzieckiem, na przykład izoluje się od bliskich i kolegów, ma coraz gorsze oceny w szkole lub zachowuje się inaczej niż zwykle, np. jest bardziej skryte, małomówne;
 • kiedy całą rodzinę dotyka kryzys życiowy (np. śmierć bliskiej osoby, poważna choroba, utrata pracy, konieczność nagłej zmiany otoczenia) i jej członkom trudno zaakceptować nową sytuację;
 • kiedy do rodziców zaczynają dochodzić sygnały ze szkoły, że dziecko nie chce się uczyć, wagaruje, popada w konflikty z rówieśnikami, źle się zachowuje.
Terapia par pomoże Wam uporać się z typowymi problemami w związkach, takimi jak:


 • częste konflikty
 • brak komunikacji
 • znudzenie zwiazkiem
 • nieufność wobec partnera
 • zdrada

Terapia par to nowy początek


Podejmując terapię par pokazujecie, że mimo narastających konfliktów z partnerem, łącząca Was więź wciąż jest dla Was ważna i że chcecie o nią zadbać. Nie oznacza to porażki, lecz przeciwnie – jest wyrazem troski o siebie nawzajem.

Możecie bezpiecznie wyrazić emocje

Sesje terapii małżeńskiej dają możliwość spotkania i rozmowy z partnerem na neutralnym gruncie i jest to szczególnie ważne, gdy para jest w silnym konflikcie, lub gdy każda próba rozmowy kończy się kłótnią. Rozmowa z udziałem terapeuty jest wówczas szansą na wyjście z utartego schematu i możliwością bezpiecznego wyrażenia swoich potrzeb i uczuć.

Inwestycja, która procentuje

Celem terapii małżeńskiej jest osiągnięcie punktu, w którym każdy z partnerów jest w równym stopniu zadowolony z sytuacji w związku, występuje równowaga między tym, co dajecie partnerowi i co od niego otrzymujecie.

Dzięki nabytej umiejętności klarownego wyrażania swych myśli, uczuć i emocji, będziecie mieli możliwość osiągnięcia i utrzymania tego stanu niezależnie od napotkanych sytuacji życiowych.